Hlavní obsah

šetřit

Vyskytuje se v

chvála: mit Lob nicht geizennešetřit chválou

rekonvalescence: sich in der Rekonvaleszenzzeit schonenšetřit se v době rekonvalescence

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

für: Ich spare für den Urlaub.Šetřím na dovolenou.

geizen: mit jedem Tropfen Wasser geizenšetřit každou kapkou vody

šetřit: Wir sparen für/auf ein neues Auto.Šetříme na nové auto.