Hlavní obsah

česky

Vyskytuje se v

ráj: Böhmisches Paradiesgeogr. Český ráj

republika: die Tschechische RepublikČeská republika

česky: Sprichst du Tschechisch?Umíš česky?

český: tschechische Nationčeský národ

klenot: ein Juwel der tschechischen Kunstklenot českého umění

křišťál: böhmisches Kristallčeský křišťál

mluvnice: die Gesetzmäßigkeiten der tschechischen Grammatikzákonitosti české mluvnice

muzika: tschechische/ethnische Musikčeská/etnická muzika

patron: heiliger Wenzel, der Patron Böhmenssvatý Václav, patron české země

porcelán: böhmisches Porzellančeský porcelán

znění: Der deutsche Film läuft in tschechischer Fassung.Německý film je uváděn v českém znění.

zvláštnost: die Besonderheit/Spezialität der tschechischen Küchezvláštnost české kuchyně

böhmisch: böhmische Granate bewundernobdivovat české granáty

Dichter: ein tschechischer Dichterčeský básník