Hlavní obsah

časově

Vyskytuje se v

časový: die Zeitnotčasová tíseň

ekonomie: die Zeitökonomiečasová ekonomie

limit: das Zeitlimitčasový limit

mezera: die Zeitlückečasová mezera

pásmo: die Zeitzonegeogr. časové pásmo

plán: der Zeitplančasový plán

rozvrh: der Zeitplančasový rozvrh

souslednost: die Zeitenfolgeling. souslednost časová

ohraničit: etw. zeitlich begrenzenčasově ohraničit co

posloupnost: Zeitfolge der Ereignissečasová posloupnost událostí

povolání: zeitlich anspruchsvoller Berufčasově náročné povolání

rozpětí: die Zeitspannečasové rozpětí

rozvržení: zeitliche Einteilung des Unterrichtsčasové rozvržení výuky

unmöglich: zeitlich völlig unmöglich seinbýt časově úplně nemožné

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

časově: zeitaufwendigčasově náročný