Hlavní obsah

ärztlich

Vyskytuje se v

Aufsicht: unter ärztlicher Aufsicht stehenbýt pod lékařským dohledem

posudek: ein ärztliches Gutachtenlékařský posudek

dozor: unter ärztlicher Beaufsichtigung seinbýt pod lékařským dozorem

potvrzení: ärztliche Bescheinigunglékařské potvrzení

prohlídka: ärztliche Untersuchunglékařská prohlídka

předpis: nur gegen ärztliche Verordnungjen na lékařský předpis