Hlavní obsah

Überfall

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

Vyskytuje se v

Hinterhalt: j-n aus dem Hinterhalt überfallenpřepadnout koho ze zálohy

überfallen: Großer Hunger hat ihn überfallen.Přepadl ho velký hlad.

okrást: Seine Schwester wurde überfallen und beraubt.Jeho sestra byla přepadena a okradena.

přišít: Sie haben ihm den Überfall angehängt.Přišili mu přepadení.

zákeřný: einen heimtückischen Überfall anzettelnzosnovat zákeřné přepadení