Hlavní obsah

Überfall

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

Vyskytuje se v

Hinterhalt: j-n aus dem Hinterhalt überfallenpřepadnout koho ze zálohy

überfallen: Großer Hunger hat ihn überfallen.Přepadl ho velký hlad.

okrást: Jeho sestra byla přepadena a okradena.Seine Schwester wurde überfallen und beraubt.

přišít: Přišili mu přepadení.Sie haben ihm den Überfall angehängt.

zákeřný: zosnovat zákeřné přepadeníeinen heimtückischen Überfall anzetteln