Hlavní obsah

těsný

Vyskytuje se v

sousedství: nelle (immediate) vicinanzev (těsném) sousedství

těsnit: La finestra non chiude bene.Okno netěsní.

rimorchio: a rimorchioi přen. ve vleku, vlečený, přen. v (těsném) závěsu

risicato: vittoria risicatatěsné vítězství

stretto: essere/stare/andare strettobýt těsný/obtažený oděv

testa: testa a testatěsný závěr závodu ap., vyrovnaný souboj finále ap.

tenere: Il rubinetto non tiene.Kohoutek netěsní.

těsný: scarpe strettetěsné boty malé