Hlavní obsah

dimostrante

Podstatné jméno mužské/ženské

Vyskytuje se v

dimostrare: dimostrare affettoprojevit náklonnost

dimostrare: Dimostra più anni di quelli che ha.Vypadá starší než je.

dimostrarsi: I timori si sono dimostrati fondati.Obavy se ukázaly jako opodstatněné.

nemico: Si dimostra nemico.Projevuje se nepřátelsky.

najevo: dát najevo co(di)mostrare qc, manifestare qc

nevina: prokázat čí nevinudimostrare l'innocenza di q

prokázat: prokázat čí totožnostdimostrare l'identità di q

demonstrovat: Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.

dokázat: Dokázala nám, že tu práci zvládne.Ci ha dimostrato di riuscire a fare quel lavoro.

jevit: Nejeví zájem...Non dimostrano interesse...

osvědčit se: Osvědčil se jako (dobrý) tlumočník.Si era dimostrato un valido interprete.

osvědčit se: Ten nápad se velmi osvědčil.Quell'idea si è dimostrata molto valida.

projevit: Projevil svoji odvahu.Si è dimostrato coraggioso.

prokázat: Prokázal smysl pro humor.Ha dimostrato il suo senso dell'umorismo.

věk: vypadat na svůj věkdimostrare la propria età