Hlavní obsah

dimissionare

Vyskytuje se v

dimissione: dimissionidemise, rezignace

dimissione: presentare le dimissionipodat demisi

presentare: presentare le dimissionipodat demisi

rassegnare: rassegnare le dimissionipodat rezignaci

dát: dát výpověď komupracovníkovi licenziare q, pracovník licenziarsi, rezignovat dare le dimissioni

demise: podat demisidimettersi, dare/rassegnare le dimissioni

podat: podat výpověďlicenziarsi, dare le dimissioni

rezignace: podat rezignacidare/presentare le dimissioni

výpověď: podat/dát výpověď v prácilicenziarsi, dare le dimissioni