Hlavní obsah

výpověď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (svědectví) testimonianza f(na policii ap.) dichiarazione fsepsat výpověď s kýmprendere deposizione di qpráv. učinit výpověďtestimoniare, deporre testimonianzapráv. křivá výpověďtestimonianza falsa
  2. (jednotka jaz. projevu) enunciato m
  3. (z poměru) preavviso m(smlouvy též) disdetta f(propuštění) licenziamento mdostat výpověď z práceessere licenziato/-adát komu výpověďlicenziare qpodat/dát výpověď v prácilicenziarsi, dare le dimissioni

Vyskytuje se v

dát: dát výpověď komupracovníkovi licenziare q, pracovník licenziarsi, rezignovat dare le dimissioni

podat: podat výpověďlicenziarsi, dare le dimissioni

přísaha: výpověď pod přísahoudichiarazione sotto giuramento

přísežný: přísežná výpověďdeposizione sotto giuramento

svědecký: svědecká výpověďtestimonianza , deposizione

decreto: decreto di sfrattosoudní výpověď (z bytu), příkaz k (soudnímu) vystěhování

licenziamento: lettera di licenziamentopísemná výpověď zaslaná zaměstnanci

licenziare: licenziare q in troncookamžitě propustit koho, dát komu hodinovou výpověď z práce

preavviso: dare/ricevere il preavvisodát/dostat výpověď

sfratto: dare lo sfratto a qcdát komu výpověď z bytu

concordare: Le testimonianze non concordano.Výpovědi se neshodují.

disdetta: dare la disdetta a qdát výpověď komu nájemníkovi ap.