Hlavní obsah

differire

Tranzitivní sloveso

  • qc a qc, di qc odložit co na kdy, o kolik časovědifferire un pagamentoodložit platbu

Vyskytuje se v

differita: in differitaze záznamu (vysílaný)

modo: modo differente di affrontare problemirůzné přístupy k problému

telecronaca: telecronaca differitazáznam přenosu, televizní záznam zápasu ap.

trasmettere: trasmettere in diretta/in differitavysílat živě/ze záznamu

záznam: in differita, předem nahraný preregistratoze záznamu (vysílaný)

míchat: Stai mischiando due differenti cose.Mícháš dvě rozdílné věci.

rozcházet se: Le loro opinioni differiscono.Jejich názory se rozcházejí.

differire: differire un pagamentoodložit platbu