Hlavní obsah

deriva

Vyskytuje se v

parola: parola semplice/composta/derivatajednoduché/složené/odvozené slovo

derivare: L'italiano deriva dal latino.Italština pochází z latiny.

deriva: andare alla derivabýt unášen (proudem)