Hlavní obsah

depositarsi

Vyskytuje se v

binario: binario di raccordo/depositovedlejší/odstavná kolej

deposito: deposito bagagliúschovna zavazadel

fede: comm. fede di depositoskladní list

libretto: libretto di banca/depositovkladní knížka

adibire: Questo locale è adibito a deposito.Tato místnost slouží jako sklad.

depozitní: certificato di depositodepozitní certifikát

kolej: binario di deposito/sostažel. odstavná kolej

komisní: vendita in conto depositokomisní prodej

muniční: deposito di munizionimuniční sklad

počáteční: deposito /capitale inizialepočáteční vklad/kapitál

schránka: armadietto per deposito bagagliúschovní schránka na zavazadla

sklad: deposito di armi, arsenale voj. zbrojní sklad

skladiště: deposito doganaleekon. celní skladiště

surovina: deposito di rottamisběrné suroviny sběrna

termínovaný: deposito a terminefin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)

úložiště: deposito di rifiuti nucleariúložiště (jaderného) odpadu

úložný: spazio deposito, skladovací spazio magazzinoúložný prostor

úschova: dare qc in custodia a q, uložit depositare qc in qcdát co do úschovy komu/kam

úschovna: deposito bagagliúschovna zavazadel

vkladní: libretto di depositoekon. vkladní knížka

zavazadlo: deposito bagagliúschovna zavazadel

depositare: Ho depositato il denaro in banca.Uložil jsem peníze v bance.