Hlavní obsah

denunciare

Vyskytuje se v

denuncia: sporgere denuncia (alla polizia)podat trestní oznámení (na policii)

denuncia: fin. denuncia dei redditidaňové přiznání

denuncia: denuncia di matrimoniosvatební ohlášky

ohlašovací: ohlašovací povinnostobbligo di denuncia

povědět: povědět to na koho nahlásit, žalovatdenunciare q, fare la spia su q

policie: oznámit co policiidenunciare qc alla polizia

udat: Udala ho.L'ha denunciato.