Hlavní obsah

decimale

Vyskytuje se v

frazione: mat. frazione decimaledesetinný zlomek

numero: numero decimaledesetinné číslo

punto: punto decimaledesetinné místo

místo: mat. desetinné místodecimale

soustava: mat. desítková/dvojková soustavasistema decimale/binario

tečka: mat. desetinná tečkapunto decimale