Hlavní obsah

decimale

Vyskytuje se v

frazione: mat. frazione decimaledesetinný zlomek

numero: numero decimaledesetinné číslo

punto: punto decimaledesetinné místo

místo: decimale mat. desetinné místo

soustava: sistema decimale/binariomat. desítková/dvojková soustava

tečka: punto decimalemat. desetinná tečka

decimale: numeri decimalidesetinná čísla