Hlavní obsah

corretto

Vyskytuje se v

caffè: caffè correttokáva s kapkou alkoholu

politicamente: politicamente correttopoliticky korektní

pronuncia: gramm. pronuncia corretta/erratasprávná/špatná výslovnost

contegno: tenere un contegno correttochovat se korektně

correggersi: Si è subito corretto.Hned se opravil.

míra: uvést co na správnou mírucorreggere qc, objasněním mettere qc in chiaro

správný: správná odpověďrisposta corretta/giusta

zjednat: zjednat nápravu čehorettificare, correggere, riparare qc, situace porre rimedio alla situazione

korektura: udělat korekturu čehocorreggere qc

na: Až na pár chyb bylo vše správně.Salvo alcuni errori era tutto corretto.

napravit: Napravil svoji chybu.Ha corretto il suo errore.

polepšit se: Slíbil, že se polepší.Aveva promesso di correggersi.

správně: Správně! správná odpověďCorretto!, Giusto!

pravý: uvést co na pravou míruobjasnit mettere qc in chiaro, napravit correggere qc