Hlavní obsah

contentarsi

Vyskytuje se v

contento: essere contento che/di fare qc ...být rád, že ...

contento: fare contento quspokojit koho

contento: cuor contentošťastná povaha

potere: Puoi essere contento di quello che hai.Můžeš být spokojen s tím co máš.

těšit: Těší mě, že...Sono contento/lieto di/che...

těšit se: Těšíš se (na prázdniny)?Sei contento (di andare in vacanza)?