Hlavní obsah

contentarsi

Vyskytuje se v

contentarsi: contentarsi di pocospokojit se s málem

contento: essere contento che/di fare qc ...být rád, že ...

potere: Puoi essere contento di quello che hai.Můžeš být spokojen s tím co máš.

těšit: Sono contento/lieto di/che...Těší mě, že...

těšit se: Sei contento (di andare in vacanza)?Těšíš se (na prázdniny)?