Hlavní obsah

citare

Vyskytuje se v

giudizio: citare in giudiziopředvolat k soudu

sopra: sopra citatovýše uvedený

předvolat: předvolat koho k souducitare q in giudizio

soud: dát koho k souducitare q in tribunale

citovat: Cituji doslovně...Cito testualmente...

obeslat: Soud obeslal všechny svědky.Il tribunale ha citato tutti i testimoni.

žalovat: Žaloval ho o náhradu škody.L'ha citato per il risarcimento dei danni.