Hlavní obsah

citare

Vyskytuje se v

giudizio: citare in giudiziopředvolat k soudu

sopra: sopra citatovýše uvedený

předvolat: citare q in giudiziopředvolat koho k soudu

soud: citare q in tribunaledát koho k soudu

citovat: Cito testualmente...Cituji doslovně...

obeslat: Il tribunale ha citato tutti i testimoni.Soud obeslal všechny svědky.

žalovat: L'ha citato per il risarcimento dei danni.Žaloval ho o náhradu škody.

citare: È sempre citato per...Vždy je zmiňován kvůli...