Hlavní obsah

atteso

Vyskytuje se v

attesa: atteseočekávání

attesa: sala d'attesačekárna

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

lista: lista d'attesapořadník, čekací listina

mamma: futura mamma, mamma in attesanastávající matka

sala: sala d'attesačekárna

attesa: In attesa di una Sua risposta.Těším se na vaši odpověď. v dopise

čekací: čekací dobatempo di attesa

dlouho: dlouho očekávanýlungamente/tanto atteso

nastávající: nastávající matka/otecmamma /papà in attesa

režim: pohotovostní režim nevypnutého zařízenímodalità standby/d'attesa

toužebně: toužebně očekávanýtanto atteso/sospirato

přečkat: Bouřku jsme přečkali v lese.Abbiamo atteso la fine del temporale nel bosco.