Hlavní obsah

assistito

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

assistente: assistente di vololetuška, stevard(ka)

assistente: assistente socialesociální pracovník

procreazione: med. procreazione assistitaasistovaná reprodukce

assistere: Che Dio ti assista!Bůh ti pomáhej!

reprodukce: asistovaná reprodukceprocreazione assistita

výpomoc: (člověk na) výpomocaiutante , assistente

chodit: Nechodím na přednášky.Non assisto alle lezioni.

při: asistovat při operaciassistere all'operazione