Hlavní obsah

assistente

Podstatné jméno mužské/ženské

  1. asistent, pomocníkassistente di vololetuška, stevard(ka)assistente socialesociální pracovník
  2. lékař asistent

Vyskytuje se v

assistito: fecondazione assistitaumělé oplodnění

procreazione: med. procreazione assistitaasistovaná reprodukce

assistere: Che Dio ti assista!Bůh ti pomáhej!

reprodukce: procreazione assistitaasistovaná reprodukce

výpomoc: aiutante , assistente (člověk na) výpomoc

chodit: Non assisto alle lezioni.Nechodím na přednášky.

při: assistere all'operazioneasistovat při operaci

assistente: assistente di vololetuška, stevard(ka)