Hlavní obsah

area

Vyskytuje se v

cerchio: area del cerchioobsah kruhu

fabbricabile: area fabbricabilestavební pozemek

fumatore: area fumatorikuřácký prostor

protetto: geog. area naturale protettachráněná krajinná oblast

rigore: area di rigorepokutové území

servizio: area di servizio, stazione di servizio(dálniční) odpočívadlo se službami

sismico: area/zona sismicaseizmická oblast

oblast: area naturale protettachráněná krajinná oblast

plocha: area edificabilestavební plocha

plošný: area , estensione plošná výměra

pokutový: area di rigorepokutové území

povodňový: area soggetta a inondazionipovodňová oblast

prostor: area militarevojenský prostor

rezervace: area (urbana) protettapamátková rezervace

schengenský: area SchengenSchengenský prostor

území: area di rigoresport. pokutové území

vápno: area di rigorevelké vápno pokutové území

area: area dell'ufficiokancelářské prostory