Hlavní obsah

applicarsi

Vyskytuje se v

applicato: scienze applicateaplikované vědy

arte: arte applicata/astrattaužité/abstraktní umění

grafica: grafica applicataužitá grafika

užitý: užité uměníarte applicata

nanést: Krém naneste na vyčistěnou pleť.La crema va applicata sulla pelle pulita.

vztahovat se: Toto se na ně nevztahuje.Questo non si applica a loro.