Hlavní obsah

anticipato

Vyskytuje se v

anticipare: anticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezd

anticipare: anticipare i tempiurychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobu

anticipare: farsi anticipare qcnechat si předem vyplatit co

anticipo: in anticipopředem, s předstihem

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

elezione: indire le elezioni anticipatevyhlásit předčasné volby

grazie: grazie in anticipopředem děkuji

pagamento: pagamento anticipatoplatba předem

pagare: pagare in anticipozaplatit předem

anticipare: Il treno ha anticipato di otto minuti.Vlak přijel o osm minut dříve.

dopředu: (u)dělat co dlouho dopředufare qc con grande anticipo

dřívější: dřívější odchod do důchodupensionamento anticipato, prepensionamento

předběhnout: předběhnout (svou) dobuanticipare/precorrere i tempi

předběžný: předběžná objednávka předem zadanáprenotazione anticipata, zboží ordinazione anticipata

předejít: předejít dobuanticipare/precorrere i tempi

předem: předem děkujigrazie in anticipo

předem: (za)platit předempagare in anticipo

předem: platba předempagamento anticipato

předem: Dejte mi vědět předem.Fatemi sapere in anticipo.

předstih: v předstihu, s předstihemin anticipo, anticipatamente

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbyelezioni nazionali/anticipate/dirette/ generali

záloha: složit zálohu na copagare/dare/fare anticipo/un acconto per qc, versare una somma in acconto

zálohový: ekon. zálohová platba(pagamento di) anticipo

děkovat: Děkujeme předem za Vaši odpověď.Ringraziamo in anticipo della Sua risposta.