Hlavní obsah

affido

Vyskytuje se v

affidare: affidare il figlio a qsvěřit dítě komu

mansione: affidare a q una mansionesvěřit komu úkol

affidare: Mi ha affidato un compito.Svěřil mi úkol.

affidarsi: Mi affido a te.Spoléhám na tebe.

affidare: affidare qc alla memoriazapamatovat si, uložit si do paměti co

pěstounský: pěstounská péčeaffido familiare

obsadit: obsadit koho do hlavní roleaffidare a q il ruolo principale

svěřit: Svěřil svůj život do jejich rukou.Ha affidato la sua vita nelle loro mani.