Hlavní obsah

accettante

Vyskytuje se v

accetto: (bene) accettovítaný, dobře/libě přijatý/přijímaný, a q oblíbený u koho

accettare: accettare una proposta da qpřijmout návrh od koho

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accetto: male accettos nelibostí přijatý/přijímaný, nevítaný host, pomoc ap.

offerta: accettare/rifiutare un'offertapřijmout/odmítnout nabídku

riserva: accettare senza riservepřijmout bez výhrad, bezvýhradně přijmout

sotto: accettare sotto condizioneakceptovat pod jednou podmínkou

offendere: Se non accetti, mi offendi.Jestli (to) nepřijmeš, urazíš mě.

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccettare/rifiutare l'invito di q

přijmout: být přijat za člena čehoessere accettato come membro di qc

omluva: Přijměte moji omluvu.Accettate le mie scuse.

otálet: Neotálel s přijetím...Non ha indugiato ad accettare...

přijmout: Přijali naše pozvání.Hanno accettato il nostro invito.

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.La prego di accettare le mie scuse.

přistoupit: Na naše podmínky nepřistoupili.Non hanno accettato le nostre condizioni.

přenést: nemoci co přenést přes srdcenon riuscire ad accettare qc