Hlavní obsah

accetta

Podstatné jméno ženské

  • seker(k)a

Vyskytuje se v

accetto: (bene) accettovítaný, dobře/libě přijatý/přijímaný, a q oblíbený u koho

accettare: accettare una proposta da qpřijmout návrh od koho

offerta: accettare/rifiutare un'offertapřijmout/odmítnout nabídku

riserva: accettare senza riservepřijmout bez výhrad, bezvýhradně přijmout

sotto: accettare sotto condizioneakceptovat pod jednou podmínkou

offendere: Se non accetti, mi offendi.Jestli (to) nepřijmeš, urazíš mě.

pozvání: accettare/rifiutare l'invito di qpřijmout/odmítnout pozvání od koho

přijmout: essere accettato come membro di qcbýt přijat za člena čeho

omluva: Accettate le mie scuse.Přijměte moji omluvu.

otálet: Non ha indugiato ad accettare...Neotálel s přijetím...

přistoupit: Non hanno accettato le nostre condizioni.Na naše podmínky nepřistoupili.

přenést: non riuscire ad accettare qcnemoci co přenést přes srdce