Hlavní obsah

vykonávání

Vyskytuje se v

povolání: exercer une profession libéralevykonávat svobodné povolání

aptitude: aptitudes requises pour exercer une activitézískané schopnosti k vykonávání nějaké aktivity

violence: faire violence à qqnpouží(va)t nátlak vůči komu, vykonávat nátlak na koho

exercer: exercer un pouvoirvykonávat moc, vládnout