Hlavní obsah

exercer [εgzεʀse]

Vyskytuje se v

aptitude: aptitudes requises pour exercer une activitézískané schopnosti k vykonávání nějaké aktivity

vengeance: exercer sa vengeance sur qqnpomstít se komu, vykonat pomstu na kom

povolání: exercer une profession libéralevykonávat svobodné povolání

uplatnit: exercer son talentuplatnit svůj talent

výdělečně: travailleur indépendant, SwF personne exerçant une activité lucrative indépendanteosoba samostatně výdělečně činná

živnost: exercer une activité indépendanteprovozovat živnost

živnostenský: autorisation d'exercer une activité indépendanteživnostenský list

exercer: exercer un pouvoirvykonávat moc, vládnout