Hlavní obsah

uspořádat

Vyskytuje se v

myšlenka: mettre ses idées en ordreuspořádat si myšlenky

hierarchicky: hiérarchiser qqchhierarchicky co uspořádat

přehlídka: faire/passer une revue de qqchuspořádat přehlídku čeho

fête: donner une fête en l'honneur de qqn(us)pořádat oslavu na čí počest

ordonner: mat. ordonner un polynômeuspořádat mnohočlen

plat: mettre les petits plats dans les grandsuspořádat královskou hostinu