Hlavní obsah

universel [ynivεʀsεl]

Podstatné jméno mužské

  • log.obecnost, všeobecno, univerzálie

Vyskytuje se v

adresse: výp. adresse universelleinternetová adresa URL

attraction: loi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

suffrage: suffrage universelvšeobecné volební právo

loi: loi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

dědic: práv. univerzální dědiclégataire universel

dějiny: světové dějinyhistoire universelle

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právDéclaration universelle des droits de l'homme

hlasování: všeobecné hlasovánísuffrage universel

kombinovaný: tech. kombinované kleštěpince universelle

světový: světové dějinyhistoire universelle

světový: astron. světový čas S.U.temps universel T.U.

univerzální: univerzální dědiclégataire universel

univerzální: med. univerzální dárce krvedonneur de sang universel

volební: všeobecné volební právosuffrage universel

výrok: obecný výrokproposition universelle

výstava: světová výstavaExposition universelle

zákon: zákon všeobecné gravitaceloi de l'attraction universelle