Hlavní obsah

trestný

Přídavné jméno

  1. (zasluhující potrestání) passible d'une peine, délictueux/-euse
  2. (určený k trestání) punitif/-ivesport. trestné bodypénalisation fsport. trestný kopcoup m franc

Vyskytuje se v

lavice: banc de pénalitésport. trestná lavice

mravnost: outrage aux bonnes mœurs(trestný čin) ohrožení mravnosti

návrh: plainte návrh na trestní stíhání

právo: droit pénaltrestní právo

rejstřík: casier judiciaire viergečistý trestní rejstřík

trestní: plainte trestní oznámení

zákoník: code civil/de commerce/pénalobčanský/obchodní/trestní zákoník

oznámení: porter plainteučinit trestní oznámení

spáchat: se suicider/commettre un crimespáchat sebevraždu/trestný čin

casier: casier judiciaire viergečistý trestní rejstřík

criminel: droit crimineltrestní právo

judiciaire: casier judiciairetrestní rejstřík

majorité: majorité pénale(věková) hranice trestní zodpovědnosti

pénal: procédure pénaletrestní řízení

responsable: être pénalement responsablemít trestní zodpovědnost

usure: délit d'usuretrestný čin lichvy

sans-faute: faire un sans-fauteodjet kolo bez trestných bodů

trestný: pénalisation sport. trestné body