Hlavní obsah

pravidelný

Vyskytuje se v

let: vol régulier/international/long-courrierpravidelný/mezinárodní/dálkový let

sloveso: verbes irréguliersnepravidelná slovesa

linka: ligne aérienne régulièrepravidelná letecká linka

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

égal: pouls égalpravidelný tep

inégal: pouls/rythme inégalnepravidelný tep/rytmus

régularité: régularité dans le travailpravidelné pracovní tempo

étale: vent étalepravidelný vítr

régulier: verbes régulierspravidelná slovesa

pravidelný: ligne régulièrepravidelná linka