Hlavní obsah

opakovaný

Vyskytuje se v

opakovat: répéter qqch pour la (é)nième foisopakovat co po x-té

stejný: répéter dix fois la même chosedesetkrát opakovat tu stejnou věc

písnička: répéter toujours la même chansonopakovat stále stejnou písničku

classe: redoubler une classeopakovat třídu

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

redoubler: redoubler (une classe)opakovat třídu

réviser: réviser avant un examenopakovat (si) před zkouškou

enfoncer: enfoncer le cloudonekonečna opakovat