Hlavní obsah

opakovaný

Vyskytuje se v

opakovat: opakovat co po x-térépéter qqch pour la (é)nième fois

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

písnička: opakovat stále stejnou písničkurépéter toujours la même chanson