Hlavní obsah

nultý

Číslovka

  • zérogeogr. nultý poledníkméridien m d'origine

Vyskytuje se v

klesnout: tomber à zéroklesnout na nulu

nultý: méridien d'originegeogr. nultý poledník

opravdový: C'est une vraie nullité.To je opravdová nula.

poledník: méridien de Greenwich/d'originegeogr. greenwichský/nultý poledník

stupeň: dix degrés au-dessus de zérodeset stupňů nad nulou

pod, pode: dix degrés au-dessous de zérodeset pod nulou

pojít: On ne fait rien de rien.Nula od nuly pojde.

méridien: méridien d'originenultý poledník

négatif: températures négativesteploty pod nulou

remettre: remettre le compteur à zéronastavit měřič na nulu

tomber: tomber à zéroklesnout na nulu

partir: Il est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.

zéro: (re)partir de zéro(znovu) začí(na)t od nuly

nula: tomber à zéroklesnout na nulu