Hlavní obsah

nula

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (žádný počet) zéro mklesnout na nulutomber à zéro
  2. (číslice) zéro m
  3. expr. hanl.(bezvýznamný člověk) nullard m, nullité f

Vyskytuje se v

klesnout: tomber à zéroklesnout na nulu

opravdový: C'est une vraie nullité.To je opravdová nula.

stupeň: dix degrés au-dessus de zérodeset stupňů nad nulou

pod, pode: dix degrés au-dessous de zérodeset pod nulou

pojít: On ne fait rien de rien.Nula od nuly pojde.

négatif: températures négativesteploty pod nulou

remettre: remettre le compteur à zéronastavit měřič na nulu

tomber: tomber à zéroklesnout na nulu

partir: Il est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.

zéro: (re)partir de zéro(znovu) začí(na)t od nuly

nula: tomber à zéroklesnout na nulu