Hlavní obsah

habiller [abije]

Vyskytuje se v

chic: s'habiller chicvkusně se oblékat

coquetterie: s'habiller avec coquetterieobléci se koketně

habillé: habillé de blanc(oblečený) v bílém

jeune: s'habiller jeuneoblékat se mladistvě

civil: être habillé en civilbýt oblečen v civilu

oblékat: s'habiller à la dernière modeoblékat se podle poslední módy

šaty: tenue habilléespolečenské šaty

obléct: s'habiller, mettre qqchobléci se do čeho

habiller: s'habillerobléct se, obléci se, obléknout se