Hlavní obsah

gel [ʒεl]

Vyskytuje se v

rypák: se faire casser la gueuledostat do rypáku

řehtat se: se fendre la pipe/gueule/pêche/poireřehtat se na celé kolo

zavřít: (Ferme) ta gueule !, Ferme-la !zhrub. Zavři hubu!

zobák: (Ferme) ta gueule !Zavři zobák!

čenich: se faire casser la gueuledostat přes čenich

držet: (Ferme) ta gueule !, Ferme-la !zhrub. Drž hubu!

huba: péter la gueule à qqnrozbít hubu, dát přes hubu komu

ksicht: (se) casser la gueulerozmlátit (si) ksicht

rozbít: se casser la gueulezhrub. rozbít si hubu

sklapnout: Ferme-la !, Ta gueule !expr. Sklapni zobák!

ujet: Il n'a pas su fermer sa gueule.zhrub. Ujela mu huba.

fort: fort en gueuleukecaný

gueule: Il pue de la gueule.Smrdí mu z huby.

sale: Il fait une sale gueule.Vypadá otráveně., Dělá ksichty.

soûler: hovor. se soûler la gueuleožrat se do němoty, vulg. ožrat si držku

casser: hovor. se casser la gueulenabít si rypák neuspět

gel: sprchový gelgel de douche