Hlavní obsah

důvěry

Vyskytuje se v

plný: avec abandons plnou důvěrou

slepý: confiance aveugleslepá důvěra

confiance: avoir confiance en qqn/qqch, faire confiance à qqn/qqchmít důvěru v koho/co, důvěřovatkomu/čemu

discrédit: jeter le discrédit sur qqnzdiskreditovat koho, podrýt důvěru v koho

perdre: perdre la confiance de qqnpřijít o koho důvěru

aveugle: confiance aveugleslepá důvěra

důvěra: S.O.S. amitiélinka důvěry