Hlavní obsah

corder [kɔʀde]

Vyskytuje se v

timbre: (corde de) timbrestřevová struna natažená na bubínku

danseur: danseur de cordeprovazochodec

arc: avoir plusieurs cordes à son arcmít několik želízek v ohni

bourse: tenir les cordons de la boursevést pokladnu, spravovat finance

vibrer: faire vibrer la corde sensiblezahrát na citlivou strunu

chomout: se mettre la corde au coustrčit hlavu do chomoutu

nástroj: instruments à cordes/à percussion/à vent/en cuivrestrunné/bicí/dechové/žesťové nástroje

říznout: couper un virage, prendre un virage à la cordeříznout zatáčku

smrt: condamner qqn à la cordeodsoudit koho k trestu smrti provazem

svázat: corder, lier avec une cordesvázat provazem

svinout: cordersvinout do provazce

šňůra: corde à lingeprádelní šňůra

šplhat (se): grimper à la cordesport. šplhat po laně

zatáčka: prendre un virage à la cordeřezat zatáčku

citlivý: toucher la corde sensible de qqn, prendre qqn par son point faibleuhodit na čí citlivou strunu

daleko: tirer sur la cordejít příliš daleko v požadavcích

choulostivý: être sur la corde raidebýt v choulostivé situaci

kompetence: Ce n'est pas dans mes cordes.Není to v mé kompetenci.

oprátka: se mettre la corde au coustrkat hlavu do oprátky

plést: filer sa cordeplést (si) na sebe bič

pošta: cordier cordant, téléphone tichá pošta

provaz: être condamné à la cordedostat provaz

struna: toucher/faire vibrer la corde sensibleudeřit na citlivou strunu

corde: cordessmyčce soubor smyčcových nástrojů v orchestru