Hlavní obsah

cordeler [kɔʀdəle]

Tranzitivní sloveso