Hlavní obsah

copier [kɔpje]

Intranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

conforme: copie conforme à l'originalopis odpovídající originálu, ověřená kopie

conforme: pour copie conformesouhlasí s originálem, za správnost opisu (ručí)

copie: pour copie conforme P. C. C.za správnost opisu doložka na listině

kopie: (úředně) ověřená kopiecopie certifiée/attestée/authentique

kopie: přesná kopiecopie textuelle

opis: opis odpovídající originálucopie conforme à l'original

opis: za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

přesný: přesná kopiecopie textuelle

správnost: za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

úředně: úředně ověřená kopiecopie authentique

fleška: zkopírovat soubor na fleškucopier un fichier sur sa clé USB

přepálit: přepálit CDcopier un CD