Hlavní obsah

conditionner [kɔ̃disjɔne]

Vyskytuje se v

air: air conditionnéklimatizace

conditionné: lait conditionné en briquemléko balené do krabic

podmíněný: réflexe conditionnéfyziol. podmíněný reflex

podmínit: être conditionné par qqchbýt podmíněn čím

reflex: réflexe conditionnépsych. podmíněný reflex