Hlavní obsah

commercer [kɔmεʀse]

Intranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

gros: (commerce de) grosvelkoobchod

fonds: fonds (de commerce)obchodní podnik, obchod, živnost

maison: maison de commerceobchodní firma

registre: registre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes moralesobchodní rejstřík

représentant: représentant de commerceobchodní zástupce

voyageur: voyageur (de commerce)obchodní cestující

retirer: retirer un produit du commercestáhnout výrobek z obchodu

bosse: hovor. avoir la bosse du commercemít buňky na obchod

akademie: école (supérieure) de commerceobchodní akademie

komora: chambre de commerceobchodní komora

obchod: commerce étrangerzahraniční obchod

obchodní: chambre de commerceobchodní komora

rejstřík: registre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales RPMobchodní rejstřík

trh: dans le commercena trhu

vnitřní: commerce intérieurvnitřní obchod

výpis: extrait du registre de commercevýpis z obchodního rejstříku

zahraniční: commerce extérieurzahraniční obchod

zákoník: code civil/de commerce/pénalobčanský/obchodní/trestní zákoník

zápis: immatriculation d'une société au registre du commercezápis společnosti do obchodního rejstříku

značka: marque de commerceobchodní značka

commerce: de commerceobchodní