Hlavní obsah

commercer [kɔmεʀse]

Intranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

gros: (commerce de) grosvelkoobchod

fonds: fonds (de commerce)obchodní podnik, obchod, živnost

maison: maison de commerceobchodní firma

registre: registre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes moralesobchodní rejstřík

représentant: représentant de commerceobchodní zástupce

voyageur: voyageur (de commerce)obchodní cestující

retirer: retirer un produit du commercestáhnout výrobek z obchodu

bosse: hovor. avoir la bosse du commercemít buňky na obchod

commerce: de commerceobchodní