Hlavní obsah

assuré [asyʀe]

Vyskytuje se v

assurer: s'assurerde qqch, que+subj. ujistit se, ubezpečit se, přesvědčit se o čem, že

assurer: s'assurercontre qqn/qqch zabezpečit se, chránit se, pojistit se proti komu/čemu, před kým/čím

assurer: s'assurercontre qqch pojistit se proti čemu uzavřít pojistnou smlouvu

assurer: s'assurer qqchzajistit si co

impunité: être assuré de l'impunitémít zaručenou beztrestnost

assurer: assurer sa fortunezabezpečit své jmění

assurer: assurer sa voiture contre le volpojistit si auto proti krádeži

assurer: Je vous assure que...Ujišťuji vás, že...

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

assurer: s'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc