Hlavní obsah

associer [asɔsje]

Tranzitivní sloveso

  1. sdružit slova ap., spojit osudy, lidi ap.
  2. qqn à qqch vzít koho jako společníka k čemu, přib(í)rat koho k čemu
  3. qqch à qqch asociovat co s čím představy ap.
  4. s'associer qqn vzít si koho jako společníka, přib(í)rat si koho
  5. s'associer à qqn připojit se, přidružit se ke komu, sdružovat se s kým
  6. s'associer à qqch připojit se, přidružit se k čemu, (z)účastnit se čeho
  7. s'associer sdružit se, spolčit se
  8. s'associer à/avec qqch snoubit se s čím o věcech

Vyskytuje se v

associé: práv. associé minoritaireminoritní společník, společník s menšinovou účastí

majoritaire: práv. associé majoritairemajoritní společník, společník s většinovou účastí

minoritní: ekon. minoritní společníkassocié minoritaire