Hlavní obsah

animal [animal]

Vyskytuje se v

chaleur: chaleur animaleživočišné teplo

magnétisme: magnétisme (animal)živočišný magnetismus, biomagnetismus předpokládané léčivé účinky působení biomagnetismu, tato léčebná metoda

noir: noir animalživočišné uhlí

bruit: bruits d'animauxzvuky zvířat

charbon: charbon animalživočišné uhlí

jeune: jeune animalmládě

race: animal de race purečistokrevné zvíře

rebours: caresser un animal à rebourshladit zvíře proti srsti

règne: règne végétal/animalrostlinná/živočišná říše

traction: traction animalezvířecí potah

distribuer: distribuer les animaux en classeszařadit živočichy do tříd

cvičený: cvičené zvířeanimal savant

čistokrevný: čistokrevné zvířeanimal de race pure

olej: stolní/rostlinný/živočišný olejhuile de table/végétale/animale

pokus: pokusy na zvířatechexpériences sur les animaux, expérimentation animale

předvádět: předvádět cvičená zvířatamontrer des animaux dressés

uhlí: med. živočišné uhlícharbon animal

zvíře: domácí zvířeanimal domestique

živočišný: živočišné druhyespèces animales

živočišný: živočišný tukgraisse animale

živočišný: živočišné teplochaleur animale

živočišný: med. živočišné uhlínoir animal

moučka: masokostní moučkafarine animale