Hlavní obsah

animal [animal]

Vyskytuje se v

chaleur: chaleur animaleživočišné teplo

magnétisme: magnétisme (animal)živočišný magnetismus, biomagnetismus předpokládané léčivé účinky působení biomagnetismu, tato léčebná metoda

noir: noir animalživočišné uhlí

bruit: bruits d'animauxzvuky zvířat

charbon: charbon animalživočišné uhlí

jeune: jeune animalmládě

race: animal de race purečistokrevné zvíře

rebours: caresser un animal à rebourshladit zvíře proti srsti

règne: règne végétal/animalrostlinná/živočišná říše

traction: traction animalezvířecí potah

distribuer: distribuer les animaux en classeszařadit živočichy do tříd

cvičený: animal savantcvičené zvíře

čistokrevný: animal de race purečistokrevné zvíře

olej: huile de table/végétale/animalestolní/rostlinný/živočišný olej

pokus: expériences sur les animaux, expérimentation animalepokusy na zvířatech

předvádět: montrer des animaux dresséspředvádět cvičená zvířata

uhlí: charbon animalmed. živočišné uhlí

zvíře: animal domestiquedomácí zvíře

živočišný: espèces animalesživočišné druhy

moučka: farine animalemasokostní moučka