Hlavní obsah

chaleur [ʃalœʀ]

Vyskytuje se v

suffocant: chaleur suffocantehorko k zalknutí

conduire: conduire la chaleurvodit teplo

étouffer: La chaleur m'étouffe.Dusím se vedrem.

převod: transmission de la chaleurfyz. převod tepla

zdroj: source de chaleurzdroj tepla

živočišný: chaleur animaleživočišné teplo

horko: Une bouffée de chaleur m'a accablé.Polilo mě horko.

chaleur: avec chaleurvřele, se zápalem