Hlavní obsah

žádost

Vyskytuje se v

milost: recours /pourvoi en grâcežádost o milost

vyhovovat: Il ne sera pas donné suite à votre demande.práv. Vaší žádosti se nevyhovuje.

nespočet: un grand nombre de demandesnespočet žádostí

vyhovět: donner suite/faire droit à une demandevyhovět žádosti

dossier: dossier de candidaturepodklady k žádosti

répondre: práv. répondre une requêterozhodnout o žádosti

requête: à la requête de qqnna čí žádost

suite: donner suite à une demandevyhovět žádosti

agréer: agréer une demandevyslyšet žádost, vyhovět žádosti

appuyer: appuyer la demande de qqnpodpořit čí žádost

formuler: formuler une demandesestavit žádost

repousser: Votre demande est repoussée.Vaše žádost je zamítnuta.

žádost: demande en mariagežádost o ruku